Text Size

E-health: Zorg op afstand

Door: Leroy Verhoeven
Door de huidige technologie, bestaan de mogelijkheden om zorg op afstand te krijgen. Dit wordt ook wel E-health genoemd: het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. De vraag is: wordt dit wel veelvoudig gebruikt? Of blijven mensen liever bij hun eigen gewoontes? Nictiz en het NIVEL doen ieder jaar onderzoek naar E-Health in Nederland. Dat onderzoek staat ook wel bekend als de E-Health- monitor. Hieruit is gebleken dat 1 op de 5 Nederlanders gebruik maakt van E-health. Iets voor u?

Maar wat zijn de voordelen van E-health?

- Recepten en doktersadvies aanvragen via internet.
- Uw persoonlijk online patiëntendossier met uw hele zorggeschiedenis. Iedere arts kan snel alles teruglezen.
- Zelf uw eigen patiëntendossier online inzien.

E-health zorgt ervoor dat u zelf uw zorg kunt managen. U kunt zelfstandig uw dossier doornemen, zodat u goed voorbereid naar een doktersafspraak gaat en de juiste vragen kunt stellen. Hierdoor maakt u het voor uzelf makkelijker. Natuurlijk blijft wel altijd de vraag: hoe zit het met mijn privacy? Dit is een onderwerp dat de overheid aanpakt door de privacyregels aan te scherpen. Zo is en blijft het online delen van patiënteninformatie veilig. Samen met de verzekeraars moet gekeken worden op welke manier E- health het best toegankelijk is voor iedereen. En hoe het veilig en betaalbaar blijft. Alleen op die manier kan E-health in de toekomst mogelijk blijven.

 


 

Technologie in de zorg?

Door: Leroy Verhoeven

Tegenwoordig kan al zo veel gedaan worden met de verschillende soorten technologie die er zijn. We kunnen naar de maan reizen. Er kan geskypet worden met iemand aan de andere kant van de wereld. Er zijn auto’s die zelf rijden. Hoe zit het met de technologie in de zorg? Zijn daar ook ontwikkelingen? En worden die ook gebruikt?

In de zorg is er een groei op het gebied van technologie en domotica. Dit is het gebruik van elektronica en netwerken om processen in huis te automatiseren. Denk bijvoorbeeld aan het bedienen van je thermostaat met je mobiele telefoon. Er is een toename van diverse domotica-toepassingen voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Hierbij is het belangrijk dat maatwerk voorop staat. Voor iedere persoon moet er gezocht worden naar een oplossing die past bij zijn of haar mogelijkheden. 

De verschillende mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

 • Persoonlijke hulpmiddelen 
  Hulpmiddelen die nodig zijn om bepaalde taken uit te voeren, zoals eten en drinken
 • Technologie voor woonactiviteiten
  Technieken waarmee mensen hun omgeving kunnen besturen. Bijvoorbeeld op afstand het licht bedienen en de deur op slot doen
 • Technologie voor zorg en begeleiding
  Zoals akoestische bewaking (dit systeem registreert geluid en geeft de begeleiding een melding) in de nacht, gecombineerd met cameraregistratie
 • Communicatietechnologie
  Bijvoorbeeld videocommunicatie voor contact op afstand tussen bewoner en zorgverlener

Er komt zo meer keuzevrijheid voor iedereen. Tot voor kort was het devies: als je te hulpbehoevend bent, ga je naar een verpleeg- of verzorgingstehuis of instelling. Dat gaat veranderen door de verschillende technische mogelijkheden. Door deze slimme ondersteuning kunnen mensen met een beperking langer thuis blijven wonen. Uiteindelijk kan iedereen zelf kiezen wat voor hem of haar het beste is. 

De vraag blijft: wil je gebruik maken van technologie of heb je liever dat een verpleger je helpt?

 

 

Gebruikte bronnen:
Smarthealth, 2016
Invoorzorg, 2016
Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger, 2009