Text Size

Toilet voor mensen met een beperking in Gemeentehuis en Tapperij-Eterij DeProosdij. 

Mensen met een beperking kunnen sinds kort tijdens een bezoek aan de markt in Meerssen gebruik maken van een invaliden toilet in de Tapperij-Eterij De Proosdij op markt in Meerssen. 

Het was al mogelijk om gebruik te maken van het invaliden toilet bij de ingang van het gemeentehuis aan de markt. Dit kan echter alleen tijdens kantooruren. Nu is het ook mogelijk gebruik te maken van boven vermeld toilet. Een vooruitgang voor mensen met een beperking.

Samen met de adviesraad sociaal domein, de gehandicapte organisatie Meerssen, de ondernemersvereniging Meerssen en de gemeente Meerssen zijn hierover afspraken gemaakt en met de Tapperij-Eterij De Proosdij gerealiseerd.

 


Open het PDF document

 


 

Impressie rondgang door kernen Gemeente Meerssen.

In een reguliere vergadering tussen een delegatie van de Gemeente, Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en de Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM) werd het voorstel gelanceerd om in de “week van de toegankelijkheid” een rondgang te maken langs horecagelegenheden. Er werd in iedere kern van de gemeente een gelegenheid uitgezocht die door de GOM werd benaderd.

Op het lijstje stonden Bunde: Au Delices de St. Agnes, Geulle: de Goallenaer incl. Harmoniezaal, Ulestraten: de Notenbalk en Meerssen: Kantine S.V. Meerssen.

Op 3 oktober werd de rondgang gepland. Aan de rondgang namen deel de Wethouder, 2 ambtenaren van de gemeente, 1 lid van A.S.D. en de GOM, en 3 bestuursleden van de GOM, waarvan 1 persoon visueel en de ander lichamelijk gehandicapt.

Er werd gestart in het Gemeentehuis, waar de wethouder nog eens uiteenzette hoe belangrijk het is om goed toegankelijk te zijn voor een ondernemer. Hierna werd vertrokken naar Bunde vervolgens naar Geulle, Ulestraten en Meerssen.

De bevindingen waren goed (niemand is perfect). Meest voorziene locatie was Au Delices. Zichtbaar is dat allen over toegankelijkheid hebben nagedacht en zo goed mogelijk hebben gehandeld. Bij alle locaties is er in de zaak een goede beweegbaarheid/mobiliteit mogelijk voor rolstoelers.

Enkele tips konden worden gegeven zoals beugels in de ‘normale’ toiletten, met name als er geen gehandicapten toilet kan worden gemaakt. Ook een alarmoptie is aangegeven als de bezoeker problemen in het toilet ondervindt.

Bij S.V. Meerssen werd soep en broodjes genuttigd, met voetballers van het G-team gesproken en een training bijgewoond. Voor het G-team was bij SV Meerssen alles in de kantine, kleedlokalen en velden oké.

De ondernemers waren blij met deze actie, blij met tips en tevreden met de wijze waarop het nu wordt aangepakt. (constructief)

Wel werd opgemerkt het voordeel voor gemeenschapsaccommodaties die door gemeente/overheid worden gesubsidieerd, ook t.a.v. toegankelijkheid, en dat missen de ondernemers daar waar het openbaar gebied aan de orde is bij de entree en nooduitgang van de locatie.

Opmerkelijk is dat ze de mogelijkheden van een persoon met fysieke handicap zoals rolstoel of rollator overschatten. De hellingbaan kan wel eens te steil zijn.

Het vervolg zal zijn een evaluatie en aansluitend gesprekken tussen Gemeente, Ondernemers, A.S.D. en de GOM om de toegankelijkheid te verbeteren.

Mogen wij vanaf deze plek, als GOM zijnde, onze dank brengen aan de ondernemers die ons met veel egards hebben behandeld. Zelfs enkele locaties speciaal voor ons hadden geopend. Ook niet vergeten de  Gemeente voor hun bereidwillige medewerking.

Jef Claessens.

 

Foto's: Karel Curvers


 

Gehandicaptenparkeerkaart

Mensen die een gehandicaptenparkeerkaart (GPP) hebben, kunnen - mits u rekening houdt met de veiligheid van andere weggebruikers - overal parkeren en hoeven geen parkeergeld te betalen in de hele betaald parkeerzone in Meerssen-centrum (dus niet alleen voor de gehandicaptenparkeer-plaatsen). 

Vergeet echter niet uw gehandicaptenparkeerkaart goed zichtbaar achter de vooruit te leggen 

Overzicht Invalideparkeerplaatsen Gemeente Meerssen middels de verkeersborden E06 RVV 1990 

MEERSSEN 

 Gemeenschapshuis De Stip, twee parkeerplaatsen. 

 Gasthuispad te Meerssen op de haaksparkeerplaatsen aan de noordoostzijde bij Zorgcentrum Beukeloord. 

 Op het plein voor de St. Josephkerk te Meerssen ter hoogte van de ingang van de kerk. 

 Bunderstraat te Meerssen (zuidzijde), ter hoogte van huisnummer 41 in het verlengde van de twee reeds aanwezige parkeerplaatsen. 

 Beekstraat te Meerssen (noordzijde), ter hoogte van huisnummer 16 in het verlengde van de twee reeds aanwezige parkeerplaatsen. 

 Past. N. Creftenstraat te Meerssen, dichts bij de ingang van het kerkhof gelegen parkeerplaats van de aanwezige langsparkeerstrook. 

 Parallelweg, bij de ingang van de nieuwe bibliotheek. 

 Molenveldweg bij de ingang van het zwembad. 

 Artsencentrum nabij het stationsplein/hoek Proost de Beaufortstraat. 

 P&R Station Meerssen. 

 Uitspanning De Nachtegaal Veeweg, 3 parkeerplaatsen vanaf 1 november 2016. 

 

Betaald Parkeerzone Centrum Meerssen 

 Gasthuisstraat (wegvak van Beekstraat tot Kookstraat) 

 Bunderstraat (wegvak van Past. V. Creftenstraat-Beekstraat) 

 Beekstraat 

 Stationstraat (inclusief parallelweg) 

 ‘t Bergske 

 Kerkstraat 

 Kruisstraat (wegvak van Markt tot Beekstraat) 

 Kuileindenstraat (wegvak van Beekstraat tot Kookstraat) 

 t Gasthoes 

 Volderstraat (wegvak van Kuileneindestraat tot Synagogeplantsoen) 

 Markt te Meerssen 

 Parkeergarage Proosdijpark 

 

Waarvan de parkeervakken op onderstaande wegvakken bedoeld voor "flitsparkeren" 

 Bunderstraat, blauwe zone, maximaal 1.5 uur. 

 Past. V. Creftenstraat, blauwe zone maximaal 1.5 uur. 

 Beekstraat, maximaal 0.50 uur. 

 

ROTHEM 

 Pastoor Geelen plein te Rothem, ter hoogte van de ingang van gemeenschapshuis "de Koel". 

 In de directe nabijheid van het R.K. kerkgebouw aan Kerkweg. 

 

GEULLE 

 Kerkplein te Geulle aan de Maas, nabij de ingang van de kerk 

 Past. Smeetsstraat ter hoogte van huisnummer 30/32. 

 Kleivelderweg ter hoogte van de ingang van gemeenschapshuis de "Kleiaove" 

 

BUNDE 

 St. Agnesplein te Bunde, ter hoogte van huisnummer 14. 

 P&R terrein nabij station Bunde 

 

ULESTRATEN 

 Plein aan de Dorpstraat ter hoogte van de ingang van gemeenschapshuis "d'n Huppel" 

 St. Catharinastraat op de parkeerstrook ter hoogte van de ingang van de kerk h. Catharina 

 

Voldoende parkeergelegenheid Meerssen-centrum In Meerssen-centrum is voldoende parkeergelegenheid. Zo kunt u parkeren op parkeerplaats ’t Gasthoes, parkeerplaats ’t Bergske, in parkeergarage Proosdijpark, de Markt, de parkeerplaats achter het treinstation (gratis parkeren) en op diverse parkeervakstroken langs de weg. 

 

Op onderstaande luchtfoto is aangegeven waar de regels van de parkeerverbodzone gelden. 

 

 


 

Links:

Interview Leroy Verhoeven, bestuurslid GOM. Vanaf 7:50 min.
Toegankelijkheid Meerssen met Peter Vrehen, voorzitter.


 

 


 

Een impressie van de toegankelijkheid van Meerssen Centrum voor rolstoelers en mensen met een rollator.

Op 23 september 2014 kwam een delegatie van het WMO-platform in het gemeentehuis bijeen om met twee ambtenaren van de gemeente een tocht te maken door het centrum van Meerssen om de toegankelijkheid te bekijken. Het vertrekpunt werd ingezet op de Beekstraat. Na 300 meter van het vertrekpunt, richting kruis, kregen wij onze eerste optater voor onze kiezen. Er werd zonder blikken of blozen door de ambtenaar verteld dat de Beekstraat van gevel tot gevel rijweg is. Dit houdt in dat de banen naast de hemelwater afvoergoten geen trottoir is maar ook gebruikt mag worden als rijwielpad, alsook parkeerplaats voor het laden en lossen van auto's. Bekomen van deze uitspraak ging de tocht verder tot het volgende obstakel. 

Aangeland bij Smores Chocolaterie & Patisserie kwamen we aan een versmalling, omdat bank en vuilnisbank zodanig geplaatst waren dat de rolstoelers en mensen met een rollator niet door kunnen, zonder dat gebruik gemaakt moest worden van de drukke rijweg.

Een 50 meter verder werd het trottoir versperd door een grote bloempot. Dit was, volgens de ambtenaar, makkelijk op te lossen door de bloempot bovenop de achterliggende verhoging te plaatsen. Ik vraag mij af wie doet het. Na ruim 8 maanden wachten is het nog steeds niet gebeurd. 

Nu steken we de rijweg over en lopen ons vast tegen de rijwielen die kris-kras door elkaar gestald zijn. Geen doorkomen aan. Dan maar weer de gevaarlijke rijweg op. De ambtenaar zegt dat hij zal zorgdragen om de fietsbeugels schuin te plaatsen, om zodoende meer doorgang op het trottoir te creëren. We steken weer over en vervolgen onze weg richting Kruisstraat. Deze voldoet in onze ogen aan de gestelde norm. Hoek om, naar de Markt. Na 30 meter lopen wordt het trottoir afgesloten door terrasstoelen en tafeltjes.

 

Even verder staat een bank dwars over het trottoir. Deze staat tot op de dag van vandaag nog steeds zo opgesteld dat niemand er door kan. Ook in de wintermaanden, toen de gehele Markt stoel- en tafelvrij was. Dan maar weer de rijweg op, lekker lopen over de kinderkoppen. Dit zal men moeten blijven doen tot aan de Kerksteeg, omdat alles vol staat met terrasstoelen en tafeltjes. Verder door de Kerksteeg via Beekstraat naar Bunderstraat. 

Ook hier dezelfde ellende. Geen doorkomen aan! Ter hoogte van de Blokker en de Kruidvat is het trottoir gebarricadeerd door fietsen. Ook aan de twee broodjeszaken zijn er obstakels in de vorm van tafels en stoelen. Mensen worden gedwongen om op de rijweg te gaan lopen. Nu door naar de Gasthuisstraat. Hier hetzelfde straatbeeld. 

Bij de Lidl staan er fietsen op het trottoir. De enige oplossing is de rijweg op.

We steken over en komen aan bij de "Zeute Inval". Hier is het gehele trottoir ingenomen door terrasstoelen en tafeltjes. Om door te kunnen gaan moeten we ook hier de gevaarlijke rijweg. We zijn nu aangekomen op het eindpunt van onze tocht door het centrum van Meerssen. 

Wat heeft deze toch ons opgeleverd en wat is onze conclusie?

  • Sfeervol Meerssen is helemaal niet zo sfeervol voor rolstoelers en mensen met een rollator.
  • De gemeente is na ruim 8 maanden niet bij machte om een bloempot te verplaatsen. 
  • De opdracht om een doodeenvoudige fietsbeugel schuin te zetten moet de ambtelijke molen doorlopen, dit duurt meer dan 8 maanden. Over slagvaardigheid gesproken. 
  • En als klap op de vuurpijl, de Beekstraat, de drukste straat van Meerssen Centrum, biedt weinig of geen bescherming aan voetgangers. Zowel voor mensen met een beperking zowel als voor de valide mens. 

Dit vraagt Jef Claessens zich af.